industrial-4-01.jpg

Veri Toplama ve Endüstri 4.0 Hizmetleri 

Harkotek, otomasyon tecrübesiyle, üretim hatlarınızdaki PLC ve diğer sensör yapılarından veri toplayıp istediğiniz veri ambarlarına gönderebilme yeteneğine sahiptir.
Gerek lokal yazılımlara (SAP, NAVISION vb)  gerekse bulut servislere (FabMetrics, AWS IoT, Azure IoT Edge)  IIoT verilerinizi göndererek kurumsal arayüzlerinizde bu verilerin analizlerine ve özetlerine ulaşabilirsiniz. 
Özellikle OEE, Duruş , Fire, Öngörümcü Bakım analizlerleri ile üretim hatlarınızın verimliliği ve ürün kalitenizi artırabilirsiniz.

dashboard.png

FabMetrics Uygulama Hizmetleri 

​Firmamız FabMetrics'in uygulama çözüm ortağıdır. FabMetrics ürün grubu temelde üç üründen oluşur. 
FabMetrics Gateway : Harkotek olarak topladığımız verinin buluta optimum ve güvenli şekilde bulut ortamına çıkışını sağlayan Linux tabanlı bir çözümdür.

FabMetrcis Insight : IIoT verilerini, diğer uygulamalardan (ERP, WMS, QMS) ve FabMetrics MES 'den gelen verilerle harmanlayarak üretim sahanızın verimliliğini artıran İş Zekası Uygulamasıdır. Ayrıca ileri yapay zeka algoritmaları ile de IIoT verilerinde kestirimci bakım ve anomoli analiz çıktılarına da bu uygulama ile erişebilirsiniz. 

FabMetrics MES :  Üretim sahanızdaki operatörlerin veri oluşturup, gerek makineden gereken ERP'den gelen verilere  (İş Emri durumları, Bakım Planları vb.) ve Kestirimci bakım uyarılarına ulaştıkları uygulamadır.